Over ons


Wie is BAAV

Opgericht in 1928 als een lokale federatie van vooral frontalier-vervoerders die ook aan lokaal vervoer deden, is BAAV op vandaag voor de ganse sector werkzaam op volgende domeinen:

  • de commerciële en promotionele ondersteuning van de sector in het algemeen en van het autocartoerisme in het bijzonder
  • het dienstbetoon aan de leden
  • de organisatie van Busworld Kortrijk, ’s werelds meest belangrijke B2B-beurs in de sector : www.busworld.org
parallax background

Het bestuur

Het beleid van BAAV wordt uitgestippeld door de Raad van Bestuur, die exclusief bestaat uit ondernemers in de autobus en/of autocarsector:

De voorzitter:
De ondervoorzitter:
De penningmeester:

De bestuurders
,
namens het geregeld vervoer :
namens het Bijzonder Geregeld Vervoer :

namens het ongeregeld vervoer :
Secretaris:
Communicatie en marketing
:

Redgy Deschacht (Flanders Coach Group)
Stefan Meersseman (Parmentier Autobus)
Mark D’Eigens (Mandelcar)


Emmanuel Vansteelandt (Demuynck & Vansteelandt)
Luc Popelier (Coach Partners)
Marino Verhenne (Monserez-Verhenne)
Bert Patteeuw
Johan De Wulf (Transibus)
Frederick Vandekerckhove
Filiep De Hauwere

Jan Deman
Inge Buytaert


Ons team


Annelies Verslype

Secretariaat


Conny Desmet

Boekhouding


Mieke Glorieux

Busworld


Jan Deman

Secretaris BAAV


Inge Buytaert

Marketing en Communicatie


Geert Hoorens

Office on Wheels


Sofie Ghesquiere

Busworld Academy


Karl Ennaert

Instructeur


Lena Franco

Instructeur


Project EAB
X
X