10e infovergadering – Fluvius – Snellaadinfrastructuur: van idee tot aansluiting