• Ledenvergadering: de papier- en vignettenberg: Door het bos de bomen zien

  23.03.2017 Sector

  De tsunami aan bijkomende regelgeving, en de bijhorende berg aan formulieren, online-aanvragen, vignetten, buitenlandse vertegenwoordigers, etc. is nauwelijks bij te houden. In die mate zelfs dat het voor bedrijven niet te volgen is, en men bijgevolg maar boetes riskeert.
  Omdat de regelgeving in verschillende Europese landen quasi dagelijks wijzigt is het natuurlijk moeilijk om pasklare antwoorden te geven, maar in sommige gevallen zijn die er wel… net zoals gepaste werkwijzen.

  Om aan die vragen zo goed als mogelijk tegemoet te komen, organiseren wij een informatievergadering op donderdag 23 maart, om 14u in Hotel Van Der Valk, langs de E17 richting Kortrijk in Nazareth. We hebben het o.a. over:

  • De detachering van werknemers en minimumlonen (vb de beruchte wet Macron in Frankrijk): waar staan we vandaag en wat kunnen we nog verwachten.
  • Overzicht van de regel/administratieve verplichtingen in de diverse landen mbt de controle op minimumlonen
  • Het formulier A1 (grensoverschrijdende tewerkstelling): herkomst + praktische tips bij het invullen
  • Invoering van Lage Emissie Zones, vignetten, …

  Naast de toelichting zelf, plannen wij er een open gesprek met DKV, die via het raamakkoord met BAAV voor een deel van de oplossing kan instaan.
  Om de vergadering zo concreet mogelijk te maken geven wij u de kans om uw vragen op voorhand te bezorgen via . Wij zorgen –zo mogelijk- voor gepaste antwoorden tijdens de vergadering.

  PRAKTISCH
  Waar: Autosnelweg E-17, 9810 Nazareth Gent
  Wanneer: 23 maart
  Hoe laat: 14u

  We nodigen graag alle geïnteresseerde bedrijven uit voor deze vergadering.
  Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via

  • Franse Wet Macron

   02.08.2016 Sector

   De Franse Wet Macron en de gevolgen voor onze sector zorgen voor kopzorgen bij vele autocaristen. Inderdaad, het aangeven van het respecteren van de minimumlonen voor onze chauffeurs die cabotage- en pendelritten uitvoeren in Frankrijk is nog niet voor iedereen duidelijk. Het opmaken van de detacheringsattesten en het bijhouden ervan door een Franse vertegenwoordiger, is niet evident.
   Belangrijk gegeven in deze is het feit dat elk autocarbedrijf die binnen het toepassingsgebied valt, detacheringsattesten voor alle betrokken chauffeurs moet opmaken en deze moet laten bijhouden door een in Frankrijk gevestigde vertegenwoordiger. Die vertegenwoordiger moet als verbindingsinstantie fungeren tussen de werkgever van de chauffeur en de Franse overheid (arbeidsinspectie, sociale zekerheidsinstanties, …).
   De regelgeving is van toepassingen sinds 1 juli, en het niet respecteren ervan zou vanaf 27 juli beboet worden.
   Onderstaande slides werden gebruikt bij de presentatie op 1 augustus.

   • Presentatie - Perceptie ten opzichte van autocarreizen

    12.04.2016 Sector

    Tijdens de laatste gebruikersgroep-vergadering van PRISMA werd een presentatie gegeven door studenten die een toelichting gaven bij een marktonderzoek de ze zelf georganiseerd hadden. Ze onderzochten wat de perceptie van verschillende doelgroepen was ten opzicht van autocarreizen. Ze deden daarbij zelf voorstellen hoe de sector het anders kan aanpakken om die bepaalde doelgroepen meer aan te spreken.

    • Reis-annulaties omwille van de terreurdreiging. Hoe reageren ?

     27.11.2015 Sector

     Omwille van de terreurdreiging worden nogal wat geboekte en al dan niet betaalde reizen geannuleerd. Dit kan voor nogal wat moeilijkheden zorgen. Wat met betaalde voorschotten of volledige betalingen die uw klant u al betaalde ? Wat moet/zal u terugstorten, wat niet ? Onder welke specifieke omstandigheden ? Met welke commerciële argumenten houdt u rekening ?
     En wat met betalingen die u al overmaakte aan hotels, toeristische attracties, restaurants … ? In welke mate kan u die terug vorderen als uw klant annuleert omwille van schrik voor terreur ?

     Om een antwoord te kunnen krijgen op al uw vragen hieromtrent, hebben wij afspraken gemaakt met twee juristen, gespecialiseerd in toerisme-issues :
     1. Mevr. Meyers is als jurist teven de secretaris voor ABTO, de beroepsorganisatie van de Belgische Touroperators, en dus uitstekend geplaatst om ons hierin te adviseren.
     2. Mr. Van Der Wiele is onze eigen huisjurist, met een jarenlange ervaring in de materie.

     Concreet :
     U stuurt uw vragen vóór zondagavond (29/11), zo concreet mogelijk geformuleerd, aan ons via . Wij bundelen die en sturen die door naar onze juristen. U krijgt uw antwoord in de loop van volgende week.
     Als wij merken dat er echt enorm veel vragen zijn, zullen wij aanstaande woensdag om 18u een informatievergadering terzake organiseren. We houden u hiervan begin volgende week graag op de hoogte.

     • Analyse van de autocarsector in 2014

      02.09.2015 Sector

      Om de twee jaar maakt het West Vlaams Economisch Studiebureau (WES) een grondige analyse van de hele toeristische sector. In een samenwerking met BAAV en FBAA wordt hieraan een analyse van de autocarsector gekoppeld. Het resultaat van deze studie van 2014 geeft een duidelijk beeld van de evolutie's in onze sector.