Mission Statement

BAAV wenst zich, naast de belangenverdediging voor – en het dienstbetoon aan de eigen leden, te concentreren 1) op business development en 2) op het wegwerken van bottlenecks die de groei van de sector in de weg staan.

  1. Business development = méér en beter betaald autocarwerk creëren, rekening houdend met seizoensdruktes

  2. Bottlenecks wegwerken
    - Bottlenecks die omzetuitbreiding bemoeilijken, zoals het tekort aan chauffeurs, de onjuiste perceptie van het autocaroerisme door potentiële klanten, het tekort aan eigentijdse producten en commercialisatietechnieken, de maximumfactuur, …
    - Bottlenecks die de organisatie bemoeilijken, zoals de onaangepaste rij- en rusttijden, de moeilijke toegang tot de steden, het tekort aan of de slechte ligging van autocarparkings, …