Opleidingen

Opleiding tot het behalen van het rijbewijs D

BAAV organiseert de basisopleidingen waarbij kandidaat chauffeurs worden opgeleid tot het behalen van het rijbewijs D en de vakbekwaamheid D. De kandidaat maakt op voorhand een afspraak met een autobus- of autocarbedrijf, dat zich engageert om die kandidaat aan een voertuig en een begeleider te helpen voor de praktijkopleiding. Meestal betekent dit dat het bedrijf deze kandidaat later zelf wenst in dienst te nemen.
Het bedrijf contacteert hiervoor BAAV en schrijft de kandidaat in voor de opleiding.


Opleiding tot het behalen van het rijbewijs D-E

Chauffeurs die al over hun rijbewijs D en vakbekwaamheid D beschikken, kunnen bij BAAV terecht voor de opleiding tot het behalen van het rijbewijs en vakbekwaamheid D-E. Deze opleiding wordt al gegeven vanaf 1 kandidaat. Opleidingsmomenten worden in onderling overleg afgesproken en kunnen –indien er een terrein van minstens 50m x 25m beschikbaar is- eventueel ook op het bedrijf plaats vinden.

Geïnteresseerde bedrijven nemen contact met .

Permanente nascholing

Iedereen die als beroepschauffeur met een autobus of autocar wenst te rijden moet om de 5 jaar zijn vakbekwaamheid hernieuwen. Dit kan enkel als 35 uren nascholing bij een hiertoe erkend opleidingscentrum in de loop van de voorbije 5 jaar, kunnen aangetoond worden.
Bedrijven die zelf 10 chauffeurs voor een dergelijke opleiding van minstens 7 uren kunnen vrij maken, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met FCBO via .

BAAV organiseert, in samenwerking met FCBO, op geregelde tijdstippen zelf ook dergelijke opleidingen. Hiermee worden bedrijven geholpen die zelf geen 10 chauffeurs in dienst hebben en bijgevolg zelf geen hele opleiding kunnen vullen. Chauffeurs vanuit verschillende bedrijven worden door de werkgevers voor deze opleidingen ingeschreven.

Concrete informatie over de geplande opleidingen vindt u in de kalender.
Imagocampagne

Het comfort, de veiligheid, de klantvriendelijkheid, het duurzame karakter, … van het reizen of zich verplaatsen per autocar zijn op vandaag onvoldoende bekend.
BAAV coördineert, in samenwerking met FBAA, een nationale imagocampagne voor de sector van het ongeregeld vervoer. Hiermee wordt gepoogd om de verouderde perceptie van het reizen per autocar door brede lagen van de bevolking bij te sturen in de richting van de realiteit.
Productvernieuwing

Net als elke sector die mee evolueert met de wensen van de markt, in casu van de reiziger, wordt voortdurend gewerkt aan productvernieuwing in de autocarsector. Hierbij staan zowel technische nieuwigheden als programma-aanpassingen centraal. De gezocht productvernieuwing is o.a. geïnspireerd door de resultaten van een grootse brainstormsessie die in december 2011 werd georganiseerd en waarvan u het rapport hier kan downloaden.
Test- en Modelreizen

Met zowel de test- als de modelreizen worden de resultaten van het denkproces in het kader van de productvernieuwing in de realiteit uitgetest. Het is een sensibilisering van enerzijds de autocarbedrijven, als anderzijds van de bestemmingspartners die hun product “klaar voor gebruik door de autocarist” moeten aanleveren.

Door het organiseren van testreizen worden diverse vernieuwende methodieken uitgeprobeerd. Hiermee wordt de haalbaarheid van theoretische concepten nagegaan.

Bij modelreizen wordt een voorbeeldprogramma getoond. De nadruk ligt op het leren kennen van de verschillende mogelijkheden die een streek te bieden heeft, in combinatie met aangepaste presentatietechnieken en marketingstrategieën.

Tenslotte wordt gefocust op de kennismaking met de verschillende actoren in de streek : de toeristische diensten, hotels, restaurants, attracties, musea, …

Een verslag met fotoreportage van de test- en modelreizen kan u telkens terugvinden onder de rubriek Kalender/archief
Dienstbetoon

Leden van BAAV kunnen op elk moment het secretariaat contacteren voor advies in verschillende dossiers. We denken hierbij aan optimalisatie van diverse subsidies en tegemoetkomingen, vergunningen, bodemonderzoeken, etc.